Thứ Bảy , Tháng Tư 20 2024

Tin tức

CKD WFK3012S-10-A3

CKD WFK3012S-10-A3 CKD WFK3004M-10-N0 CKD WFK3004M-10-N0B CKD WFK3004M-10-N1 CKD WFK3004M-10-N1B CKD WFK3004M-10-P0 CKD WFK3004M-10-P0B CKD WFK3004M-10-P1 CKD WFK3004M-10-P1B CKD WFK3004S-10-A0 CKD WFK3004S-10-A0B CKD WFK3004S-10-A1 CKD WFK3004S-10-A1B CKD WFK3004S-10-A2 CKD WFK3004S-10-A2B CKD WFK3004S-10-A3 CKD WFK3004S-10-A3B CKD WFK3012M-10-N0 CKD WFK3012M-10-N0B CKD WFK3012M-10-N1 CKD WFK3012M-10-N1B CKD WFK3012M-10-P0 CKD WFK3012M-10-P0B CKD WFK3012M-10-P1 CKD WFK3012M-10-P1B …

Read More »

Van điện PKS-04-27-AC200V

Van điện PKS-04-27-AC200V Thông số kỹ thuật van điện CKD PKS-04-27-AC200V Dimension G (phi mm) 60 Cv Value 4 Heat Resistance Class H Material (gasket) Teflon material Dimensions B (mm) 126 Dimensions D (mm) 88 Dimensions A (mm) 90 Power Consumption (W) 22 Weight (kg) 1.8 Fluid Steam Fluid Temperature …

Read More »

Van điện từ ADK11-20A-02E

Van điện từ ADK11-20A-02E 4F750-25-AC220V 4F730-25-AC220V CMK2-CC-40-175-JB2 AB41-03-8-B-Ac220V 4F610E-20-TP-X-AC220V 4F310-08-B-DC24V USG2-M5-1-DC24V SSD2-k-40C-15 Ap11-25A-02E-DC24V ADK11-20A-02E-AC110V/Z AB31-2N-5-E4A-AC220V R2000-8-W AB41-02-3-02H-DC24V RPE1000-8-07 W8000-20-F L4000-10-C SAB1S-10A-C SCM-00-40D-70 MXGC 2-25-0-03 CVSE2-25A-05-02HS-3 CVSE2-50A-05-02HS-3 AB41-02-3-F2E W4GB229-00-M-3 VNA-15-L-AC100V CB-6-00UT SCPD2-L-00-16-15-M3V3-D AB4X-0162-FL-101448-AC200V CB-6-03M R6000-25-W 4KA310-GS8-DC24V SCPD2-L-FA-16-75-M3V3-D GWS46-0/K V3000-10-W/Z VSFJ-44 W4000-15-W-B3W/Z R1100-6-W-B3W/Z STG-M-50-25-W1 V3000-15-W/Z CAC4-50-TIE-ROD-KIT-50/Z ADK12-20A-03MS-DC24V SCPG-L-00-16-120/Z SAB1C-15A-0/Z ZSF-C12-10-P4 AB21-02-5-AC220V/T AB21-02-5-A-DC24V/T …

Read More »

Van điện 4F310E-TP-X

Van điện 4F310E-TP-X Valve 4F310E-TP-X 4F310E-10-TP-X-AC220V 4F310E-08-TP-AC100V 4F310E-08-TP-AC110V 4F310E-08-TP-AC220V 4F310E-08-TP-DC24V 4F310E-08-TP-DC24V 4F310E-08-TP-N-DC24V 4F310E-08-TP-R-AC220V 4F310E-08-TP-XDC24V 4F310E-08-TP-X-AC220V 4F310E-08-TP-X-DC24V 4F310E-10-TP-AC220V 4F310E-10-TP-DC24V 4F310E-10-TP-R-AC220V 4F310E-10-TP-X-DC24V 4F310E-10-TP-X-DC24V 4F311-08-P1 4F31OE-10-TP-DC24V 4F320-08-B-DC24V 4F320-08-DC24V 4F320-10-AC220V 4F320-10-AC220V 4F320-10-B-AC220V 4F320-10-BL-DC24V 4F320-10-DC24V 4F320E-08-TP-X-AC220V 4F320E-10-TP-AC220V 4F320E-10-TP-AC220V 4F320E-10-TP-DC24V 4F320E-10-TP-R-AC220V 4F320E-10-TP-X-AC220V 4F340E-08-GP-AC220V 4F350-08-BP1-AC220V 4F350-10-AC220V 4F410-08-AC220V 4F410-10-AC110V 4F410-10-AC220V 4F410-10-AC220V 4F410-10-DC24V 4F410-10-F-AC110V 4F410-10-L-AC220V 4F410-10-L-DC24V 4F410E-08-TP-DC24V 4F410E-10-TP-DC24V 4F419-00-DC24V …

Read More »

Đại lý CKD Việt Nam

Đại lý CKD Việt Nam Co nối 1093 6-1/4 Đầu nối nhanh hơi cong 90° PT1/4x  6 S6500 6-1/4 Co nối  giảm PT3/8”X PT1/4” S2530 3/8-1/4 Co nối cong 90° PT1/4”X PT1/4” S2020 1/4-1/4 Nút bít PT1/4” S2615 1/4 Hạt bắp 1310 10 Kìm cắt ống khí PNZ-12 Van 4 …

Read More »

Xi lanh CKD SSD-D-12-10-N

Xi lanh CKD SSD-D-12-10-N Xi lanh SSD-D-100-10 Xi lanh SSD-D-100-10-N Xi lanh SSD-D-100-20 Xi lanh SSD-D-100-20-LB Xi lanh SSD-D-100-20-N Xi lanh SSD-D-100-30 Xi lanh SSD-D-100-30-N Xi lanh SSD-D-100-30-N-LB-I Xi lanh SSD-D-100-40 Xi lanh SSD-D-100-40-N Xi lanh SSD-D-100-5 Xi lanh SSD-D-100-50 Xi lanh SSD-D-100-50-N Xi lanh SSD-D-100K Xi lanh SSD-D-12-10 Xi …

Read More »

Xi lanh SSD2-L-16-30-T2H-D

Xi lanh SSD2-L-16-30-T2H-D Xi lanh SSD2-100-10 Xi lanh SSD2-100-50-N-W1 Xi lanh SSD2-100-50-N-W-1 Xi lanh SSD2-12-20 Xi lanh SSD2-16-10 Xi lanh SSD2-16-15-N Xi lanh SSD2-16-20 Xi lanh SSD2-20-10 Xi lanh SSD2-20-10-N Xi lanh SSD2-20-30 Xi lanh SSD2-20-30-W1 Xi lanh SSD2-20-5 Xi lanh SSD2-25-10 Xi lanh SSD2-25-15-N Xi lanh SSD2-25-30-N Xi lanh …

Read More »

Xi lanh JSC3-FA-80B-700

Xi lanh JSC3-FA-80B-700 Xi lanh JSC3-V-CB-63B-50-1 Xi lanh JSC3-V-TB-100B-650-2 Xi lanh JSC3-V-TC-63B-100-1 Xi lanh JSC3-V-TC-63B-100-3 Xi lanh JSC3-V-00-80B-650-3 Xi lanh JSC3-V-FA-80B-660-1 Xi lanh JSC3-V-FA-80B-700-1 Xi lanh JSC3-V-FB-80B-700-1 Xi lanh JSC3-V-TC-63B-200-1 Xi lanh JSC3-V-TA-100B-180-2 Xi lanh JSC3-V-LB-63B-400-3-I Xi lanh JSC3-V-CB-50B-350-1 Xi lanh JSC3-V-TA-50B-350-1 Xi lanh JSC3-V-TC-50B-350-1 Xi lanh JSC3-V-TC-50B-350-2 Xi lanh …

Read More »

Bộ lọc W4000-15N-W-B3W

Bộ lọc W4000-15N-W-B3W W1000-6 W1000-8 W1000-6-F1 W1000-8-F1 W1000-6-B3 W1000-8-B3 W1000-6-F1-B3 W1000-8-F1-B3 W1000-6-W W1000-8-W W1000-6-W-F1 W1000-8-W-F1 W1000-6-W-B3W W1000-8-W-B3W W1000-6-W-F1-B3W W1000-8-W-F1-B3W W3000-8 W3000-10 W3000-8-F W3000-10-F W3000-8-F1 W3000-10-F1 W3000-8-B3 W3000-10-B3 W3000-8-F-B3 W3000-10-F-B3 W3000-8-F1-B3 W3000-10-F1-B3 W3000-8-W W3000-10-W W3000-8-W-F W3000-10-W-F W3000-8-W-F1 W3000-10-W-F1 W3000-8-W-B3W W3000-10-W-B3W W3000-8-W-F-B3W W3000-10-W-F-B3W W3000-8-W-F1-B3W W3000-10-W-F1-B3W đại lý W4000-15N-W-B3W | nhà phân phối …

Read More »
090 153 2299
Zalo: 090 153 2299 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 153 2299