Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Tag Archives: đại lý ckd

CKD GWY810-0/K

CKD GWY810-0/K MRL2-L-10-200 MRL2-L-10-200 R1000-8-W-B3W/Z SSD2-L-25-50-N-W1 GPS2-G40D-8-P02-S501 4GD210-06-E2C-3 GWY68-0/K M4GE110-C4-E2C-9-3 V3000-15-W/Z STG-M-20-30-W1 SSD2-L-20-50-T0H-D-N-W1 4GD110-C6-E2C-3 SSD2-L-40D-10-N-W1 M4GD280-C4-E2C-10-3 M4GD280-C6-E2C-6-3 4GD230-C6-E2C-3 4GD119-C6-E2C-3 4GD119-C4-E2C-3 M4GD280-C6-E2C-10-3 4GD310-08-E2C-3 M4GE280-C6-E2C-5-3 M4GD110-C4-E2C-8-3 M4GE110-CX-E2C-9-3 4GD110-C4-E2C-3 M4GD210-C6-E2C-6-3 4GD219-C6-E2C-3   Đại lý CKD GWY810-0/K | Nhà phân phối CKD GWY810-0/K | CKD GWY810-0/K | Đại lý CKD

Read More »

CKD 3PA110-GS4-C2P-AC110V

CKD 3PA110-GS4-C2P-AC110V 3PA110-GS4-C2P-AC110V 3PA110-GS6-C2P-AC110V 3PA110-M5-24KB240-08-AC220V 3PA110-M5-34KB240-08-AC220V 3PA110-M5-3 3PA110-M5-C2P-AC110V 3PA110-M5-D2-1 3PA110-M5-M1C2P-34KB240-08-L-AC110V 3PA110-M5-P-2 3PA110-M5-PS-3 3PA110-M5-PS-3-DC24V4KB240-08-L-AC220V 3PA110-M5-PS-AC110V4KB240-08-L-DC24V 3PA110-M5-PS-AC220V4KB249-00-L-AC100V 3PA210-06-34KB249-00-L-AC100V 3PA210-06-3 3PA210-06-C2P-34KB249-00-L-AC110V 3PA210-06-P-34KB249-00-L-AC110V 3PA210-C2P 3PB110-06-AC220VKB249-00-L-AC220V 3PB119-00-3 3PB119-00-3 3PB119-00-AC24V 3PB119-00-M1-3 3PB210-06-34KB249-00-L-AC220V 3PB210-08-B-AC220V4KB310-08-L-AC220V 3PB210-08-D2-34KB310-08-L-DC24V 3PB210-08-L-3-ST4KB310-10-DC24V 3PB210-08-M1C2-34KB310-10-DC24V 3PB219-00-M1B-34KB319-00-AC200V 3QV-04-044KB319-00-LS-AC220V 3QV-064KB319-00-LS-DC24V 4001-2C4KB320-08-B-AC220V 4AB219-00 4AB219-00 DC24V 4F021-064KB338-00 4F110-06-AC110V; 4KB339-00-L-DC24V 4F110-06-AC220V; E4KB410-10-B-AC220V 4F110-06-AC220V; F4KB359-00-LS-DC24V 4F110-06-DC24V; S4KB410-10-B-DC24V 4F110-06-M1LP-DC24V 4F110-08 AC220V 4F110-08 …

Read More »

Đại lý CKD Việt Nam

Đại lý CKD Việt Nam Co nối 1093 6-1/4 Đầu nối nhanh hơi cong 90° PT1/4x  6 S6500 6-1/4 Co nối  giảm PT3/8”X PT1/4” S2530 3/8-1/4 Co nối cong 90° PT1/4”X PT1/4” S2020 1/4-1/4 Nút bít PT1/4” S2615 1/4 Hạt bắp 1310 10 Kìm cắt ống khí PNZ-12 Van 4 …

Read More »

Nhà cung cấp CKD

Nhà cung cấp CKD OTD Automation là nhà cung cấp các sản phẩm CKD tại Việt Nam. Sản phẩm được phân phối bao gồm: Pneumatic cylinders Pneumatic Valves F.R.L, Sensor, Auxiliary General Purpose Valves Mechanical index Electric index For Vacuum For clean room For special fluids For high vacuum , …

Read More »
090 153 2299
Zalo: 090 153 2299 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 153 2299